Inżynieria środowiska

iś napis

Specjalność:

> Instalacje i sieci sanitarne

 

Studia na kierunku Inżynieria środowiska prowadzone są w zakresie specjalności Instalacje i sieci sanitarne. Program nauczania obejmuje wiedzę z zakresu podstawowych zasad obowiązujących przy projektowaniu, wykonawstwie, montażu i eksploatacji powszechnie stosowanych urządzeń sanitarnych - wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych i wentylacyjnych, gazowych, przeznaczonych do oczyszczania wody, ścieków, powietrza i gazów odlotowych, a także do unieszkodliwiania odpadów.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Budownictwo w ramach specjalności Instalacje budowlane, prowadzone przez Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz na studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska, prowadzone przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Absolwenci tego kierunku podejmują prace przy projektowaniu i wykonawstwie urządzeń sanitarnych w budownictwie ogólnym i sanitarnym, służbach utrzymania ruchu systemów sanitarnych przedsiębiorstw komunalnych i zakładów przemysłowych, a także w szkołach, uczelniach i w administracji państwowej i samorządowej.

iś foto