Inżynieria środowiska

iś napis

Specjalność:

> Instalacje i sieci sanitarne (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)

IRK - REKRUTACJA

Studia na kierunku Inżynieria środowiska prowadzone są w zakresie specjalności Instalacje i sieci sanitarne. Program nauczania obejmuje wiedzę z zakresu podstawowych zasad obowiązujących przy projektowaniu, wykonawstwie, montażu i eksploatacji powszechnie stosowanych urządzeń sanitarnych - wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych i wentylacyjnych, gazowych, przeznaczonych do oczyszczania wody, ścieków, powietrza i gazów odlotowych, a także do unieszkodliwiania odpadów.

Absolwenci tego kierunku podejmują prace przy projektowaniu i wykonawstwie urządzeń sanitarnych w budownictwie ogólnym i sanitarnym, służbach utrzymania ruchu systemów sanitarnych przedsiębiorstw komunalnych i zakładów przemysłowych, a także w szkołach, uczelniach i w administracji państwowej i samorządowej.

iś foto