Mechanika i budowa maszyn

mech napis

Specjalność:

> Inżynieria przemysłowa (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

IRK - REKRUTACJA

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadają podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiadają gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

Absolwenci są przygotowani do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, pracy w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi, a w szczególności mogą pełnić funkcję inżyniera utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach o różnej skali produkcji i zakresie usług.

Absolwenci są przygotowani do pracy zawodowej w różnych przedsiębiorstwach zajmujących się między innymi: wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. Absolwenci zdobywają również wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania odnawialnych źródeł energii, a w szczególności systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła. Inżynier mechanik to zawód coraz bardziej poszukiwany na lokalnym i krajowym rynku pracy.

Absolwenci studiów znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwenci mają świadomość konieczności elastycznego dostosowywania się do zmieniającego się ciągle rynku pracy jak również do ustawicznego podnoszenia i poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych.

mech foto