Budownictwo

bud  napis

Specjalność:

> Budownictwo ogólne (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

IRK - REKRUTACJA

Studenci studiów pierwszego stopnia kierunku Budownictwo zdobywają wiedzę podstawową i kierunkową oraz umiejętności zawodowe, umożliwiające dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz sprostanie oczekiwaniom i wysokim wymaganiom stawianym kadrze inżynierskiej.

Absolwenci studiów dysponują wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi projektowanie i wykonawstwo konstrukcji i obiektów budowlanych, jak również kierowanie i nadzór nad pracami związanymi z ich realizacją.

W kształceniu, oprócz poznania podstaw teoretycznych oraz umiejętności praktycznych potrzebnych do rozwiązywania zadań inżynierskich, realizowane są moduły umożliwiające zdobycie umiejętności dokonywania wyboru odpowiednich metod i narzędzi służących realizacji postawionych zadań, umiejętności pracy w zespole oraz rozwijanie świadomości o problemach i ograniczeniach w pracy inżyniera.

Absolwenci są przygotowani do kierowania zespołami i firmami budowlanymi – projektowymi i wykonawczymi, do prowadzenia remontów obiektów budowlanych, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi, organizowania produkcji elementów budowlanych, prowadzenia nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Absolwenci podejmują pracę w biurach projektowych, firmach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych z budownictwem, a także jako przedstawiciele handlowi i doradcy techniczni firm.

Po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Prowadzona specjalność Budownictwo ogólne charakteryzuje się ukierunkowaniem na zdobywanie przez studenta kwalifikacji z wielu różnych specjalności realizowanych w ramach kierunku Budownictwo. W programach kształcenia zawarto moduły ze specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Inżynieria produkcji budowlanej, Inżynieria komunikacyjna oraz Budownictwo energooszczędne.

Studenci mogą rozwijać i realizować swoje zainteresowania w ramach Koła Naukowego Budownictwa KONSTRUKTOR.

Absolwenci powyższych studiów inżynierskich mogą  kontynuować naukę na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w celu zdobycia tytułu magistra, a następnie doktora.

bud napis