Do 12 września

Do 12 września

trwa rekrutacja na studia dzienne i zaoczne: inżynierskielicencjackie, magisterskie

Dyżury Komisji Rekrutacyjnych

 • Studia inżynierskie i licencjackie
  • 12 września 2022 r. g.11-13
  • 14 września 2022 r. g.14-17
  • 15 września 2022 r. g.11-13
  •  16-17 września 2022 r. g.10-15 (Składanie dokumentów)
 • Studia zaoczne i magisterskie
  • 12 września 2022 r. (poniedziałek) – 9.00 – 12.00
zapisy przycisk

ZAPISY W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM

kontakt przycisk

KONTAKT

UWAGA: Przy rekrutacji na studia liczą się w tym roku również wyniki egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika. Więcej>>

Przypominamy o konieczności załączaniu w systemie rekrutacyjnym pliku ze skanem dyplomu technika.

Informacje o wymaganych dokumentach, miejscach i terminach ich składania, dostępne są w zakładce Procedura przyjęć.

Terminarz dotyczący DODATKOWEJ rekrutacji na studia stacjonarne w PW Filii w Płocku w roku akademickim 2022/2023

Data Szczegóły procesu rekrutacji
22 sierpnia – 12 września
 • rejestracja (zapisy internetowe)
 • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR)
 • samodzielne wpisywanie na IKR wyników maturalnych
 • samodzielne wpisywanie na IKR wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe

elektroniczne przesyłanie na IKR skanów:

 • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
 • tzw. starych matur,
 • certyfikatów językowych,
 • dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe,
 • dyplomów IB i EB,
 • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
15 września ogłoszenie wyników dodatkowej rekrutacji
16-17 września składanie dokumentów (pok. 18, Gmach Główny, ul. Łukasiewicza 17)