KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

OFERTA STUDIÓW

Kierunek studiów Liczba miejsc
Ekonomia 60

TERMINARZ DZIAŁAŃ REKRUTACYJNYCH

Data Szczegóły procesu rekrutacji
3 sierpnia początek zapisów i dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczania dokumentów
13 września koniec zapisów, wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczania dokumentów w PW Filia w Płocku

REJESTRACJA I SKŁADANIE DOKUMENTÓW

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

Zapisy kandydatów (rejestracja) na studia niestacjonarne odbywają się w systemie rekrutacyjnym.

Po wybraniu odpowiednio „Rejestracja na studia niestacjonarne I stopnia w PW Filia w Płocku” należy wpisać swoje dane i zamieścić zdjęcie w pliku *.jpg (zdjęcie musi być kolorowe i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi obecnie przy wydawaniu dowodu osobistego) oraz wybrać kierunek studiów. Zaleca się podanie w zgłoszeniu adresu mailowego i numeru telefonu, co ułatwi Uczelni dalszy kontakt z kandydatem. Niezbędne jest staranne sprawdzenie danych, a w szczególności numeru PESEL. Następnie należy wpisać swoje hasło i wysłać zgłoszenie.

Po zarejestrowaniu zgłoszenia system rekrutacyjny odpowie podaniem numeru kandydata i indywidualnego numeru konta bankowego do wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Oba te numery oraz podane hasło należy koniecznie zachować.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne konto bankowe wygenerowane przy rejestracji kandydata i nie później niż w ostatnim dniu składania dokumentów.

W każdej chwili po dokonaniu rejestracji można się łączyć ze swoim kontem, podając jako login numer kandydata i swoje hasło. Do ostatniego dnia zapisów można korygować informacje na koncie.

Po zarejestrowaniu się w bazie rekrutacyjnej kandydat przesyła skan lub zdjęcie matury poprzez system rekrutacyjny, w terminie trwania zapisów.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji udzielane są droga mailową - rekrutacja.knes@pw.edu.pl lub telefonicznie w Sekretariacie Kolegium w dni robocze w godzinach 10:00-14:00

tel. 24 367 21 26

Kontakt telefoniczny z Komisją Rekrutacyjną

w dniach

  • 1.09.2020 w godzinach 10:00 - 12:00
  • 7.09.2020 w godzinach 16:00 - 18:00
  • 9.09.2020 w godzinach 10:00 - 12:00

tel. 24 367 21 16

DODATKOWE INFORMACJE

Po uzyskaniu skierowania na badania lekarskie należy wykonać badania lekarskie u uprawnionego lekarza medycyny pracy. W przypadku posiadania skierowania z Uczelni badania są wykonywane bezpłatnie w wybranych placówkach. Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy należy złożyć w Dziekanacie do 11 października 2020 r. (studia niestacjonarne).

 

KONTAKT