Wykład dr Wiesława Pomorskiego

W dniu 22.05.2019 r. odbył się wykład dr Wiesława Pomorskiego Prezesa Zarządu "POMORSKI" Doradztwo Podatkowe Sp.z.o.o. Wykładu pt. "Rola doradcy podatkowego w procesach biznesowych" wysłuchali studenci i pracownicy Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

KNEiS współpracuje z kancelarią w zakresie  zagadnień zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym odnoszących się do problematyki podejmowanej na płaszczyźnie rozważań obejmujących   ekonomię, finanse i rachunkowość, prawo podatkowe, prawo cywilne i administracyjne oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Podmioty podejmują działania w celach: doskonalenia zawodowego swojej kadry, transferu wiedzy do praktyki gospodarczej, wzbogacenia procesu dydaktycznego studentów o praktyczne aspekty  z  dziedziny finansów i rachunkowość oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego a także promocji osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji.

Pomorski 2019

Wiesław Pomorski - dr nauk prawnych, doradca podatkowy (nr wpisu 00023), prezes Zarządu "POMORSKI" Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2007 r. z zakresu podatku VAT. W latach 1983-1990 pracował w organach administracji publicznej. Od 1990 r. zajmuje się doradztwem podatkowym prowadząc Kancelarię Podatkową "POMORSKI". W latach 2007 – 2010 był równocześnie adiunktem w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej, wykładając m.in. prawo cywilne, system podatkowy, prawo finansowe oraz ochronę własności intelektualnej. Od 2002 r. jest członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego. Jest autorem książki pt. Zryczałtowany zwrot podatku VAT dla rolników w polskim prawie podatkowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2011 oraz licznych publikacji z zakresu stosowania prawa podatkowego m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Prokuraturze i Prawie. Od 2018 r. jest członkiem Rady Naukowej kwartalnika Przedsiębiorstwo i Prawo wydawanego przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości w Inowrocławiu. Specjalizuje się w postępowaniach kontrolnych i podatkowych, w tym sądowej kontroli decyzji, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.