Współczesne problemy rozwoju gospodarczego Polska - Ukraina

Współczesne problemy rozwoju gospodarczego Polska - Ukraina

Tegoroczna konferencja odbędzie się ONLINE 23 października 2020 r. o godz. 09:15

Program Konferencji

plakat KNEiS 2020