VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Relacja

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Relacja

23 października 2020 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Modern Problems of Economic Development. Poland and Ukrainezorganizowana przez Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Konferencja stanowiła jeden z elementów współpracy między Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych a Odessa National Economic University, który podjęła dr inż. Marlena Piekut w 2019 r.

Konferencja, ze względu na pandemię, po raz pierwszy odbyła się on-line. Otwarcia konferencji dokonały Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Renata Walczak oraz Dyrektor KNEiS prof. dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri.

Panel główny poprowadziła Pani prof. dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri. Wykład „Measures and determinants of economic development” wygłosił Pan prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, reprezentujący Politechnikę Warszawską.

Moderatorami kolejnych paneli naukowych były: dr Agnieszka Krzętowska oraz dr Anna Stępniak-Kucharska. W dyskusję na temat problemów polsko-ukraińskich włączyli się naukowcy i młodzi badacze z Polski i Ukrainy. W konferencji udział wzięli między innymi Prelegenci z:

  • Odessa National Economic University;
  • Rivne Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education Ukraine;
  • Lesya Ukrainka East European National University;
  • Politechniki Warszawskiej;
  • Uniwersytetu Warszawskiego;
  • AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Po każdym panelu naukowym była możliwość dyskusji. Wszystkie wystąpienia przygotowane były profesjonalnie i wzbudziły zainteresowanie wśród słuchaczy. Dyskusja dotyczyła nie tylko zagadnień prezentowanych przez Prelegentów, ale także bieżącej sytuacji epidemicznej w Polsce i Ukrainie.

Sponsorem Konferencji był PKN ORLEN S.A.

logo Orlen