Relacja z Konferencji Naukowej

Relacja z Konferencji Naukowej

11 czerwca 2021 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Contemporary problems of economic development - Economies during the crisis” zorganizowana przez Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

 

Konferencja odbyła się on-line. Otwarcia konferencji dokonały Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Renata Walczak oraz Dyrektor KNEiS prof. dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri.

Panel główny poprowadziła Pani prof. dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri. Wykład Assessment of Shrimp Export Trade and Growth Indices In A Crisis-Ridden Economy: The Nigerian Example wygłosił Pan prof. Akanni Kassim z Nigerii, reprezentujący Olabisi Onabanjo University.

Moderatorami paneli naukowych były: dr Alicja Krajenta-Kopeć, dr Magdalena Grabowska oraz dr Magdalena Kapela. W dyskusję na temat ekonomicznych problemów w czasach kryzysu włączyli się naukowcy i młodzi badacze. W konferencji udział wzięli między innymi Prelegenci z:

 • Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 • Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z Lublina;
 • Politechniki Warszawskiej;
 • Wyższej Szkoły Bankowej;
 • Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie;
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie;
 • Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

W czasie każdego panelu naukowego była możliwość dyskusji. Wszystkie wystąpienia przygotowane były profesjonalnie i wzbudziły zainteresowanie wśród słuchaczy. Dyskusja dotyczyła problemów związanych z pandemią COVID-19 i wielu współczesnych wyzwań gospodarczych.

Wśród pracowników Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych swoje osiągnięcia badawcze zaprezentowali:

 • prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, dr Agnieszka Krzętowska - Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010-2019;
 • dr Monika Jarzębska - Jak zwiększyć efektywność administracji skarbowej;
 • dr inż. Marlena Piekut - Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania ubóstwa energetycznego w polskich gospodarstwach domowych;
 • dr Anna Stępniak-Kucharska - Wpływ pandemii na koniunkturę gospodarczą w Polsce;
 • dr hab. Stanisław Szukalski - Ekonomiczno-społeczne skutki Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Wybrane zagadnienia.