Prof. nzw. dr hab. inż. Renata Walczak Dyrektorem

W dniu 18 marca 2016 r. kolegium elektorów dokonało wyboru Dyrektora Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych na kadencję 2016-2020. Została nią ponownie prof. nzw. dr hab. inż. Renata Walczak.

Głównym założeniem programu wyborczego przedstawionego przez profesor Renatę Walczak jest dążenie do m.in.:

  • rozwoju oferty dydaktycznej,
  • zwiększenia publikacji naukowych,
  • poszerzania współpracy międzynarodowej oraz współpracy z otoczeniem gospodarczym uczelni,
  • wzrostu mobilności pracowników,
  • wsparcia działalności kół naukowych.

Prof. nzw. dr hab. inż. Renata Walczak jest absolwentką Politechniki Warszawskiej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Od 2012 pełni funkcję Dyrektora Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem Senatu PW, senackich komisji ds. Kadr oraz ds. Mienia i Finansów. Od 1995 roku jest pełnomocnikiem Prorektora ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych, organizując wyjazdy w ramach programu Erasmus dla studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Trzykrotnie wyjeżdżała do VIA University College w Horsens w Danii w celu prowadzenia wykładów w ramach programu Erasmus. Jest licencjonowanym trenerem zarządzania projektami International Project Management Association oraz kierownikiem Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami. Jest również kierownikiem międzywydziałowych Podyplomowych Studiów Diagnostyki Technicznej i Eksploatacji Systemów Technicznych. Autorka przeszło 80 publikacji naukowych. Za swoją pracę otrzymała wiele nagród Rektora Politechniki Warszawskiej, medal Komisji Edukacji Narodowej oraz srebrny Medal za Długoletnią Służbę.