Nowe specjalności na kierunku Ekonomia

Nowe specjalności na kierunku Ekonomia

Od nowego roku akademickiego studenci będą mogli wybrać spośród nowych specjalności: Ekonomia biznesu (studia I i II stopnia), Finanse i rachunkowość (studia II stopnia).

Studia I stopnia

  • Ekonomia biznesu 

Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych dotyczącą funkcjonowania organizacji gospodarczych i społecznych, jej różnych typów, celów i struktur oraz relacji z otoczeniem krajowym i międzynarodowym. Ich wiedza rozszerzona zostanie o podstawy rachunkowości i finansów, prawa, organizacji i zarządzania, co w połączeniu z umiejętnościami praktycznymi przygotuje do wykonywania analiz ekonomicznych z wykorzystaniem metod ilościowych oraz procedur statystycznych. 

Studia II stopnia

  • Finanse i rachunkowość 

Program Finansów i rachunkowości nastawiony jest na pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu nowych przedmiotów specjalnościowych: sprawozdawczości finansowej, rachunkowości budżetowej, audytu i kontroli zarządczej w jednostkach gospodarczych, controllingu i rachunkowości zarządczej, funduszy UE, finansów gospodarstw domowych. Nabyta wiedza i uzyskane podczas praktyki zawodowej umiejętności otwierają przed absolwentami szanse tworzenia miejsc pracy lub podejmowania pracy w gospodarce w dziedzinie wymagającej odpowiednich kwalifikacji. Profil praktyczny tej specjalności pozwala zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz również umiejętności praktyczne, niezbędne dla osób na stanowiskach związanych z finansami i księgowością.

  • Ekonomia biznesu 

Program kształcenia obejmuje pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu podejmowania decyzji dotyczących strategii rozwoju przedsiębiorstw działających w warunkach konkurencji, ryzyka i turbulentnego otoczenia. Nabyta wiedza i uzyskane podczas praktyki zawodowej umiejętności pozwalają zrozumieć i interpretować mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki, a także ułatwiają wykorzystanie informacji przez przedsiębiorstwo i umiejętne jej przetwarzanie.

 

Perspektywy zawodowe:

  • przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności; 
  • urzędy administracji publicznej; 
  • banki i inne instytucje finansowe; 
  • biura rachunkowe;
  • własna działalność gospodarcza.