Ekonomia - to się opłaca

Ekonomia - to się opłaca

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w warsztatach „Ekonomia – to się opłaca”.
Celem warsztatów jest opracowanie planów biznesowych innowacyjnych przedsięwzięć. Biznesplany przygotują zespoły uczniów we współpracy ze studentami z koła naukowego SONDA, a autorzy najlepszych projektów zostaną nagrodzeni.

Program warsztatów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące planowania innowacyjnych przedsięwzięć. Dwugodzinne zajęcia warsztatowe, które poprowadzą prof. nzw. dr hab. inż. Renata Walczak oraz mgr Katarzyna Osiecka, odbędą się dwukrotnie w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Podczas zajęć uczniowie wraz ze studentami z koła naukowego SONDA zaplanują przedsięwzięcie biznesowe przygotowując koncepcję biznesu i plan biznesowy.

Ukoronowaniem pracy uczniów będzie prezentacja opracowanych biznesplanów podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Współczesne problemy rozwoju gospodarczego" organizowanej przez Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w dniach 14 i 15 maja 2015 r. Podczas konferencji zostaną wybrane najlepsze projekty, a ich autorzy zostaną nagrodzeni. Przygotowane przez uczniów projekty zostaną również opublikowane w formie monografii na stronach internetowych Politechniki Warszawskiej.

Do celów realizacji warsztatów, Politechnika Warszawska udostępni uczniom narzędzia planowania biznesowego. Z narzędzi tych Szkoła, którą reprezentować będą uczniowie, będzie mogła korzystać nieodpłatnie również w przyszłości.

Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy trzyosobowe zespoły uczniów oraz opiekuna z ramienia Szkoły.

Prosimy o zgłoszenia poprzez dyrekcję szkoły do dnia 20 marca 2015.