Kontakt

Siedziba SCN
ul. Jachowicza 2 09-400 Płock pok. 71
Zarząd
Przewodniczący Bartosz Lewandowski bartek.lewandowski16@gmail.com
Zastępca Przewodniczącego Marta Chrobocińska martach97@onet.pl
Sekretarz/Skarbnik Marcin Sobiech marcin-lutocin19@wp.pl
Opiekunowie
  dr inż. Cezary Wiśniewski cezary.wisniewski@pw.edu.pl
  dr inż. Paweł Grabowski pawel.grabowski@pw.edu.pl