Skład osobowy

Prezes Bartosz Obczyński
Zastępca prezesa Maja Noceń
Skarbnik Weronika Stępińska

Opiekun Koła Naukowego KONSTRUKTOR: mgr inż. Natalia Gasik-Kowalska