Zasady rekrutacji

Planowany termin
rozpoczęcia edycji
Październik/listopad danego roku kalendarzowego
Sposób rekrutacji Tryb postępowania podczas zapisów i rejestracji
Informatyczny system
rekrutacyjny
Rekrutacja PW
Termin składania
dokumentów podczas rekrutacji
1 lipca - 15 października danego roku kalendarzowego
Dokumenty wymagane
podczas rejestracji
  • Dowód osobisty
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych i jego kserokopia
  • Wygenerowany z systemu informatycznego Rekrutacja PW i wypełniony formularz kandydata na studia podyplomowe (w punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie złożyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz formularz)
Punkt rekrutacyjny

Politechnika Warszawska 
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock
Gmach Mechaniki - pokój 31 (parter)

Janina Olewnik

  • e-mail: Janina.Olewnik@pw.edu.pl 
  • tel. 24 367-22-74
Zasady kwalifikacji Według kolejności zgłoszeń (wymagane jest złożenie kompletu dokumentów).