Kontakt

Kierownik studiów podyplomowych – dr inż. Cezary Wiśniewski

  • e-mail: Cezary.Wisniewski@pw.edu.pl
  • tel. 24 367-21-52

Punkt rekrutacyjny – Janina Olewnik

  • e-mail: Janina.Olewnik@pw.edu.pl 
  • tel. 24 367-22-74