Logistyka w Przedsiębiorstwie

Celem Studiów jest nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu: współczesnych metod planowania i zaopatrywania przedsiębiorstwa we wszystkie niezbędne do produkcji zasoby, wspomagania gospodarowania tymi zasobami, realizacji fizycznych przepływów tych zasobów między otoczeniem a firmą oraz w jej obrębie, dystrybucji wyrobów, wspomagania obsługi klienta i sprzedaży wyrobów oraz serwisowej opieki nad nimi, gospodarowania opakowaniami i odpadami.

Plan studiów, między innymi, zawiera następujące przedmioty:

  • Podstawy logistyki
  • Logistyka zaopatrzenia firmy w zasoby
  • Logistyka w przedsiębiorstwie
  • Logistyka dystrybucji
  • Optymalizacja decyzji w logistyce
  • Informatyczne systemy wspomagania prac logistycznych
  • Zagadnienia ekonomiczne w logistyce przedsiębiorstwa.

Osoby, które ukończą studia otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.