Ogólne informacje o studiach

Informatyzacja Technologii Chemicznej
Organizator Politechnika Warszawska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Adres 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17
Kierownik
studiów
doc. dr inż. Małgorzata Petzel
Charakterystyka
studiów

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:

  • alternatywnych systemów komputerowych,
  • sieci komputerowych,
  • tworzenia i edycji grafiki,
  • komputerowego wspomagania rysunku technicznego,
  • symulacji przemysłowych procesów technologicznych,
  • baz danych,
  • programowania liniowego,
  • PIMS,
  • projektowania wyrobów z tworzyw sztucznych.

Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.

Czas trwania 2 semestry, 180 godzin
Tryb i miejsce
prowadzenia
studiów
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w trybie niestacjonarnym w PW Filii w Płocku (zajęcia dydaktyczne są realizowane podczas dwu- lub trzydniowych zjazdów i mogą odbywać się w piątki, soboty i niedziele zgodnie z organizacją roku akademickiego, wynikającą z Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej oraz zgodnie z harmonogramem roku akademickiego).
Opłaty 5150 zł (za dwa semestry)