Kontakt

Kierownik studiów podyplomowych – doc. dr inż. Małgorzata Petzel

  • e-mail: Malgorzata.Petzel@pw.edu.pl
  • tel. 24 367-21-94 

Kierownik Dziekanatu – mgr Dorota Chudzicka

  • e-mail: Dorota.Chudzicka@pw.edu.pl 
  • tel. 24 367-22-23