Zasady rekrutacji

II edycja
Planowany termin
rozpoczęcia edycji
Kwiecień danego roku kalendarzowego
Sposób rekrutacji Tryb postępowania podczas zapisów i rejestracji
Informatyczny system
rekrutacyjny
Rekrutacja PW
Termin składania
dokumentów podczas rekrutacji
Marzec danego roku kalendarzowego
Dokumenty wymagane
podczas rekrutacji
  • Dowód osobisty
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych i jego kserokopia
  • Wygenerowany z systemu informatycznego Rekrutacja PW i wypełniony formularz kandydata na studia podyplomowe (w punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie złożyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz formularz)
Punkt rekrutacyjny Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Gmach Główny ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
PARTER - POK. NR 18 (przyjmowanie dokumentów po wsześniejszej rejestracji w systemie informatycznym REKRUTACJA PW)
dr inż. Anna Krawczyńska - Piechna
tel. 24 367 21 07
Zasady kwalifikacji Według kolejności zgłoszeń
Dodatkowe informacje

Kierownik studiów podyplomowych – dr inż. Anna Krawczyńska - Piechna