Cennik dla studentów PW

Odpłatność studentów (studia dzienne):
Pok. 2 – osobowy za 1 miejsce 380 zł
Za samodzielne zamieszkiwanie w pokoju 2 – osobowym 570 zł
Pok. 1 – osobowy /z orzeczeniem lekarskim/ 390 zł

Termin płatności dla studentów PW do 15 dnia każdego miesiąca. W przypadku opóźnienia będą naliczane odsetki ustawowe.

Odpłatność studentów (studia zaoczne):  
Pok. 2 – osobowy za 1 miejsce 70 zł pierwsza doba
  35 zł każda kolejna doba
Za samodzielne zamieszkiwanie w pokoju 2 – osobowym 105 zł pierwsza doba
  52,50 zł każda kolejna doba