prof. Urbaniec - ze statusem Emerytowanego Profesora PW

prof. Urbaniec - ze statusem Emerytowanego Profesora PW

Z dniem 1 października 2022 roku Rektor Politechniki Warszawskiej przyznał status Emerytowanego Profesora PW prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Urbańcowi.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec (ur. 1941 r.)  –  od 1982 r. pracownik Politechniki Warszawskiej w Płocku, w latach 1991-2005 Kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń Przemysłu Chemicznego i Spożywczego w Instytucie Maszyn i Urządzeń Rolniczych PW w Płocku, a w latach 2008-2012 – Kierownik Zakładu Aparatury Przemysłowej w Instytucie Inżynierii Mechanicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Twórca i kierownik Centrum Doskonałości CERED w latach 2004-2018, koordynator i kierownik międzynarodowych projektów w programach Unii Europejskiej: TEMPUS, Inco-Copernicus, 5 Program Ramowy, 6 Program Ramowy. Członek z wyboru Rady Naukowej CITS (obecnie ESST – European Society for Sugar Technology) 1992-2011. Od roku 2008 członek International Scientific Committee of the Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems.

Dorobek naukowy prof. dr hab. inż. Krzysztofa Urbańca dotyczy zagadnień energetyki przemysłowej oraz budowy i eksploatacji urządzeń przemysłowych. Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek, w większości opublikowanych za granicą oraz publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach fachowych, patentów i wzorów użytkowych. Otrzymał nagrody indywidualne Ministra Edukacji Narodowej, Polskiej Akademii Nauk, JM Rektora PW,  a także szereg nagród zespołowych – w tym za wdrożenia wyników prac badawczych i projekty zrealizowane w przemyśle. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim OOP, Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej i Odznaką Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej.