Zapraszamy na wykład dr Tamása Simona

Zapraszamy na wykład dr Tamása Simona

Zapraszamy studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku na wykład w ramach programu Erasmus Staff mobility for teaching. 2 i 3 listopada, dwa wykłady wygłosi dr Tamás Simon z Budapest University of Technology and Economics.

Wstęp wolny.

Treść programu nauczania:

Poniedziałek 2-11-2015    8:15 – 10:00 (Aula)

Ogólne informacje o betonie z kruszywem z recyklingu (RA) (rodzaje RA, co należy wziąć pod uwagę podczas projektowania mieszanki, możliwe zastosowania, europejskie przepisy, maszyny) - 2 godziny akademickie.

Studia przypadków zrealizowanych działań eksperckich i przygotowywania ekspertyz. Doświadczenia w tym zakresie na Węgrzech - 2 godziny akademickie.

Wtorek 3-11-2015    15:00 – 20:00 (sala 60)

Badania interakcji beton-beton w przypadku nowych i starych warstw betonowych - 2 godziny akademickie.

Studia przypadków katastrof budowlanych - 2 godziny akademickie.

Ogólne informacje o betonie z kruszywem z recyklingu (RA) (rodzaje RA, co należy wziąć pod uwagę podczas projektowania mieszanki, możliwe zastosowania, europejskie przepisy, maszyny) - 2 godziny akademickie.

Studia przypadków zrealizowanych działań eksperckich i przygotowywania ekspertyz. Doświadczenia w tym zakresie na Węgrzech - 2 godziny akademickie.

Zaproszenie

O wykładowcy