XXXV Międzynarodowe Sympozjum AQUA 2015

XXXV Międzynarodowe Sympozjum AQUA 2015

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska wraz z Zakładem Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, działającym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, uprzejmie informuje, że w dniach 28-29 maja 2015 roku odbędzie się XXXV Międzynarodowe Sympozjum - im. Bolesława Krzysztofika - AQUA 2015, nt. Problemów Inżynierii Środowiska.

Tematyka referatów jest następująca:

  • WODA,
  • ŚCIEKI i OSADY ŚCIEKOWE,
  • ODPADY,
  • GLEBA,
  • POWIETRZE,
  • INNE.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć tutaj.