XXXIX Międzynarodowe Sympozjum AQUA 2022

Plakat Sympozjum AQUA 2022

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska wraz z Zakładem Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, działającym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, uprzejmie informuje, że w dniach 27-28 października 2022 roku odbędzie się XXXIX Międzynarodowe Sympozjum – im. Bolesława Krzysztofika- AQUA 2022 nt. Problemów Inżynierii Środowiska.

Tematyka referatów jest następująca:

  • WODA
  • ŚCIEKI i OSADY ŚCIEKOWE
  • ODPADY
  • BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE
  • GLEBA
  • POWIETRZE

Do udziału w Sympozjum Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza studentów i pracowników naukowych zainteresowanych powyższą problematyką. Zgłoszenia udziału należy dokonać w terminie do 15 sierpnia 2022 r. poprzez wysłanie Karty Zgłoszenia na adres e-mail: aqua@pw.edu.pl.

Jednocześnie prosimy o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2022 r. treści streszczenia wystąpienia w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .docx oraz rozdziału monografii (drogą e-mailową na adres aqua@pw.edu.pl). Materiały zostaną wydrukowane w formie monografii i bezpłatnie udostępnione uczestnikom. Możliwe jest także opublikowanie artykułów w JOURNAL OF BIOMEDICAL RESEARCH&ENVIRONMENTAL SCIENCES (wydanie specjalne pokonferencyjne - BEZPŁATNIE).

W sprawach organizacyjnych informacji udziela dr inż. Justyna Ciemnicka (justyna.ciemnicka@pw.edu.pl).

Dodatkowo w dniu 28 października 2022 r. planowana jest sesja naukowa związana z 130-leciem Wodociągów Płockich.

Pliki do pobrania