Seminarium dot. Laboratorium CLITEO

Seminarium dot. Laboratorium CLITEO

Zapraszamy na Seminarium na temat: "Koncepcja funkcjonalna i programowa budowy Laboratorium Badania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach Centralnego Laboratorium Innowacji Technicznych i Energii Odnawialnej PW Filii w Płocku", które odbędzie się w dniu 26 maja 2015 r. o godz. 9:00 w Audytorium.

Program seminarium:

1) Koncepcja budowy Centralnego Laboratorium Innowacji Technicznych i Energii Odnawialnych  - prof. nzw. dr hab. inż. Roman Marcinkowski
2) Koncepcja budowy Laboratorium Badania Odnawialnych Źródeł Energii z określeniem celów i  funkcji badawczych - prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Markowski
3) Potrzeby i możliwości badań w obszarze pasywnych rozwiązań energetycznych dla budownictwa - dr inż. Sławomir Grabarczyk
4) Potrzeby i możliwości badań związanych z energetyką odnawialną w Instytucie Chemii - dr inż. Marcin Przedlacki
5) Dyskusja