Projekt z WBMiP z finansowaniem Narodowego Centrum Nauki

Projekt z WBMiP z finansowaniem Narodowego Centrum Nauki

Dr hab. inż. Mariusz Markowski, prof. uczelni znalazł się wśród laureatów konkursu OPUS 22. "Badania eksperymentalne i symulacje numeryczne zjawisk cieplno-przepływowych w przeciwprądowym przepływie w kanałach równoległych z równoczesną przeponową wymianą ciepła i rozdziałem termicznym substancji" to tytuł zwycięskiego projektu.

OPUS jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery. Ocenia się tu m.in. poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane, wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny naukowej oraz osiągnięcia kierownika projektu.

W najnowszej edycji złożono 1866 wniosków, a finansowanie przyznano 350 z nich. W tym gronie jest sześć projektów naszych naukowców.

Pełne wyniki programów OPUS 22 i SONATA 17 są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki