Nekrolog

Nekrolog

Z głębokim żalem informujemy społeczność akademicką Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, że w dniu 2 kwietnia 2021 roku w wieku 56 lat zmarł nasz kolega pracownik Instytutu Inżynierii Mechanicznej dr inż. Włodzimierz Malesa.

Z Politechniką Warszawską był związany już jako student kierunku  Mechanika i Budowa Maszyn, a następnie jako pracownik na stanowiskach asystenta i adiunkta. W roku 1995 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. Był nauczycielem mechaniki i przedmiotów poświęconych komputerowemu wspomaganiu prac inżynierskich, co było przedmiotem jego dorobku naukowego i licznych publikacji.

Wiadomość o przedwczesnym odejściu dr inż. Włodzimierza Malesy jest dla nas wszystkich bardzo przygnębiająca i odczuwamy, że straciliśmy sumiennego i dobrego kolegę, a studenci nauczyciela i wychowawcę.

Msza św. Żałobna zostanie odprawiona 10.04.2021 r. (sobota) o godz. 14:00 w kościele św. Benedykta w Radziwiu.