Międzynarodowe Sympozjum Aqua 2014 - zapraszamy

Międzynarodowe Sympozjum Aqua 2014 - zapraszamy

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem przebiegu XXXIV Mię­dzynarodowego Sympozjum - im. Bolesława Krzysztofika - AQUA 2014 nt. Problemów Inżynierii Środowiska, które odbędzie się w dniach 29-30 maja 2014 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17.

Program ramowy Sympozjum dostępny jest tutaj.