MŁODZI DLA TECHNIKI 2015

MŁODZI DLA TECHNIKI 2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Naukowców Młodzi dla Techniki 2015.

Celem Konferencji jest prezentacja dorobku naukowego doktorantów, studentów i młodych pracowników naukowych oraz szeroko rozumiana promocja osiągnięć i działalności naukowej młodych badaczy, działających w obszarze inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, inżynierii mechanicznej, chemicznej i petrochemicznej, geodezji i techologii geoinformacyjnej.

Konferencja dedykowana jest zarówno doświadczonym, jak i początkującym młodym badaczom, rozpoczynającym swoją karierę naukową. Mamy nadzieję, że będzie to znakomita okazja do wymiany doświadczeń, poglądów, jak również integracji środowiska zainteresowanego współczesnymi problemami techniki.

Konferencja Młodzi dla Techniki 2015 stanowi integralną część obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.mdt2015.pw.plock.pl

mdt plakat (2)