"Inżynieria środowiska czyli.." - II edycja konkursu na plakat

"Inżynieria środowiska czyli.." - II edycja konkursu na plakat

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w Płocku zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w konkursie na plakat pt.: "INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, czyli..."

Uczestnik konkursu powinien przygotować pracę w formie plakatu dającego odpowiedź na pytanie: Co oznacza pojęcie INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

  • Termin nadsyłania prac upływa w dniu 24 kwietnia 2015 r.
  • Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi 6 maja 2015 r. 
  • Wystawa wyróżnionych prac i wręczenie nagród nastąpi 29 maja 2015 r. podczas XXXV Międzynarodowego Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika nt. PROBLEMY INŻYNIERII ŚRODOWISKA.

Regulamin konkursu:

1.Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół średnich zagadnieniami z zakresu inżynierii środowiska. Przy ocenianiu plakatów będą brane pod uwagę: poprawność merytoryczna i walory artystyczne. Uczestnik konkursu powinien przygotować pracę w formie PLAKATU dającego odpowiedź na pytanie: CO OZNACZA pojęcie INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

2.Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

3.Technika prac jest dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, kolaż itd.), format A1.

4.Plakaty powinny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i adres szkoły, nr telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela /opiekuna.

5.W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej nagradzane/eksponowane na wystawach pokonkursowych w innych konkursach.

6.Prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być dalej prezentowane. Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego, nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych plakatów w publikacjach związanych z konkursem (katalogi, plakaty, zaproszenia, publikacje prasowe).

7.Organizatorzy zwracają uwagę na konieczność starannego zabezpieczenia wysłanych prac przed uszkodzeniem w czasie transportu (usztywnione opakowania) i nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne zniszczenie lub zaginięcie. Prace uszkodzone/pogniecione nie będą mogły wziąć udziału w wystawie pokonkursowej.

8.Terminarz konkursu: przesłanie prac do 24 kwietnia 2015 roku (Uwaga: decyduje data stempla pocztowego); rozstrzygnięcie 6 maja 2015 roku; wystawa wyróżnionych prac i wręczenie nagród: 29 maja 2015 roku podczas XXXV Międzynarodowego Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika nt. PROBLEMY INŻYNIERII ŚRODOWISKA

9.Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku (www.knis.pw.plock.pl) oraz na Facebooku.

10.Wszystkie prace należy nadsyłać na adres: Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, ul. Łukasiewicza 17 09-400 Płock z dopiskiem „Konkurs na plakat”.

11. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Plakat informacyjny