FULLRECO4US - Cost Action 20133

FULLRECO4US - Cost Action 20133

W ramach Programu COST (European Cooperation in Science and Technology) w latach 2021-2025 na naszym Wydziale realizowany jest projekt Cross Border Transfer and Development of Sustainable Resource Recovery Strategies Towards Zero Waste (FULLRECO4US - Cost Action 20133).

Koordynatorem projektu jest prof. M. Taherzadeh z University of Borås (Szwecja). Prof. Małgorzata Kacprzak z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z Instytutu Budownictwa jest członkiem Komitetu Sterującego projektu oraz członkiem grupy roboczej  WP4 Water&nutrients from waste water.

full reco 4 us2