Zasady efektywnej komunikacji werbalnej - warsztaty

Zasady efektywnej komunikacji werbalnej - warsztaty

Biuro Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Płocku zapraszają studentów i absolwentów na bezpłatne warsztaty nt. "Jak porozumiewać się z innymi ludźmi - zasady efektywnej komunikacji werbalnej". Warsztaty odbędą się 26 stycznia godz. 11-15 

Zapisy odbywają się za pomocą formularza.

Komunikacja interpersonalna (międzyludzka) obejmuje szeroki zakres umiejętności przydatnych każdemu, niezależnie od wieku, płci i profesji. Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej to propozycja dla osób, które chcą doskonalić swoje relacje i skuteczność swojego porozumiewania się z ludźmi w różnych sytuacjach, m.in. w kontakcie z potencjalnym pracodawcą. 
Program:
- nadawca i odbiorca komunikatu;
- teoria komunikacji wg Schulza von Thuna;
- rodzaje pytań;
- rola aktywnego słuchania;
- zasady efektywnej komunikacji werbalnej;
- formułowanie komunikatów typu „ja”;
- zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w warsztatach:
- poznanie sposobów komunikowania się z innymi ludźmi;
- rozróżnianie płaszczyzn komunikatów;
- dostosowywanie rodzajów pytań do etapu rozmowy;
- poznanie zasad efektywnego słuchania, parafrazowanie komunikatów,
- zwiększenie świadomości barier komunikacyjnych oraz zakłóceń w przebiegu procesu komunikacji;
- nabycie umiejętności formułowania komunikatów typu „Ja”, udzielania informacji zwrotnej.