Zapisy do szkoły letniej ENHANCE

Zapisy do szkoły letniej ENHANCE

1 lipca 2024 r. rozpocznie się III edycja międzynarodowej szkoły letniej ENHANCE "Blue-Green-IN Climate Change Summer School 2024', którą organizuje Politechnika Warszawska we współpracy z Politechniką w Walencji i Politechniką w Akwizgranie.

Podstawowe informacje:

  • Czas trwania: zajęcia i warsztaty online od 1 do 11 lipca 2024 r., część stacjonarna w Warszawie od 15 do 19 lipca 2024 r. oraz konsultacje projektowe online od 22 do 26 lipca 2024 r.
  • Szkoła letnia jest otwarta dla studentów, którzy ukończyli co najmniej drugi rok studiów licencjackich oraz studentów studiów magisterskich lub doktoranckich.
  • Spośród kandydatów zostanie wybranych od czterech do pięciu studentów z każdej uczelni ENHANCE. Każdy kandydat powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
  • Udział w Szkole Letniej jest bezpłatny.
  • Europejskie Ramy Kwalifikacji (EQF): 6
  • Punkty ECTS: 4 
  • Organizatorzy: Politechnika Warszawska przy współpracy z Politechniką w Walencji i Politechnika w Akwizgranie.
  • Osoba kontaktowa: Anna.Smulska@pw.edu.pl
  • Termin składania wniosków: 20 czerwca 2024 r.

Facebook: TUTAJ.

Information in English: HERE.