XXVI Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2020

XXVI Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2020

W dniach 29-30 stycznia 2020 roku Płockie Naukowe Koło Chemików miało przyjemność współorganizować oraz uczestniczyć w XXVI Sympozjum Naukowo Technicznym CHEMIA 2020. Honorowym Gospodarzem sympozjum CHEMIA był tradycyjnie PKN ORLEN S.A., z kolei organizatorem - BMP - wydawca m.in. czasopisma "Chemia Przemysłowa" i portalu kierunekCHEMIA.pl.

Członkowie Koła, już dzień przed sympozjum, czyli 28 stycznia, pomogli organizatorom w przygotowaniach do tego wydarzenia. W kolejnych dniach, czyli 29 i 30 stycznia, byli odpowiedzialni za rejestrację uczestników Sympozjum CHEMIA 2020. Dodatkowo dzięki wsparciu PKN Orlen studenci z Płockiego Naukowego Koła Chemików (PNKCh), którzy nie pomagali przy organizacji sympozjum, otrzymali możliwość uczestnictwa w czwartkowych obradach.

Pomoc przy organizacji tak ważnego wydarzenia dla branży chemicznej oraz możliwość wysłuchania wystąpień ekspertów, było dla Członków PNKCh szansą na rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, a także możliwością spotkania najważniejszych osób związanych z przemysłem rafineryjnym i petrochemicznym oraz posłuchania interesujących wystąpień i paneli dyskusyjnych. 

PNKCH kongres 2020