XII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

XII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

Narodowy Bank Polski ogłosił XII edycję Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać do 14 czerwca 2019 r.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityką pieniężną oraz rynkami finansowymi. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich, które zostały obronione na uczelniach w Polsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Prace mogą zgłaszać autorzy, a także - za ich zgodą - uczelnie i promotorzy.

Wyboru najlepszych prac dokona kapituła konkursowa, która przyzna:

  • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
  • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
  • trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,
  • oraz dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawują: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 14 czerwca 2019 r. 

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz wskazówki praktyczne znajdują się TUTAJ>>

Konkurs na najlepszą pracę magisterską to jedna z wielu cyklicznych inicjatyw Narodowego Banku Polskiego mająca na celu pobudzanie zainteresowania młodych ludzi zagadnieniami z dziedziny ekonomii i finansów.