Wycieczka do Peri

Wycieczka do Peri

Zgodnie z corocznym zwyczajem 22 stycznia studencie trzeciego roku budownictwa wzięli udział w wyjazdowym szkoleniu technologicznym: „Podstawy nowoczesnej techniki deskowań PERI”. Szkolenie odbyło się w ramach zajęć z technologii robót budowlanych. 

Warsztaty objęły omówienie technik deskowań ściennych, nowoczesnych deskowań stropowych oraz pokaz systemów w hali wystawowej. Wszyscy uczestnicy dostali na zakończenie certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

1 peri
2 peri
3peri