Warsztaty dla studentów i absolwentów

Warsztaty dla studentów i absolwentów

Zapraszamy na warsztaty nt. „Networking – nawiązywanie kontaktów sposobem na sukces na rynku pracy”, które odbędą się 27 października 2017 r. w godz. 11:00-15:00 w Gmachu Głównym PW Filii w Płocku.

ZAPISY

Networking to metoda poszukiwania zatrudnienia, umożliwiająca dotarcie do ofert pracy z ukrytego rynku pracy, czyli takich, które nie są dostępne np.: w urzędzie pracy, czy mediach. Networking to poznawanie ludzi i budowanie z nimi relacji, które mogą w przyszłości zaowocować i pomóc nam w rozwoju naszej kariery zawodowej. Uczestnicy warsztatów będą mogli poznać zasady skutecznego networkingu, dowiedzieć się jak i gdzie budować sieci kontaktów.

Program:
1. Czym jest networking, a czym nie jest
2. Strategie budowania sieci kontaktów
3. Metody networkingu
4. Znaczenie ukrytego rynku pracy
5. Zasady skutecznego networkingu

Prowadząca: Magdalena Mućka

Psycholog, doradca zawodowy, trener warsztatu umiejętności społecznych. Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Warsztat trenerski doskonaliła w Szkole Trenerów. Ukończyła również liczne szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii. Od 9 lat pracuje w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku, gdzie prowadzi konsultacje indywidualne oraz szkolenia z zakresu podejmowania decyzji zawodowych i skutecznego radzenia sobie na rynku pracy, a także zajmuje się diagnozą predyspozycji zawodowych klienta z zastosowaniem standaryzowanych metod psychologicznych.

Warsztaty są bezpłatne, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału.