Uroczystość wręczenia dyplomów 2018

Uroczystość wręczenia dyplomów 2018

Szanowni Absolwenci! Władze i Samorządy Studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku serdecznie zapraszają wszystkich absolwentów PW Filii w Płocku na Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów przez Pana Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godzinie 18:00, w Auli PW Filii w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 17.

W uroczystości mogą wziąć udział wszyscy tegoroczni absolwenci Filii oraz absolwenci z lat ubiegłych. Na uroczystość można zaprosić również członków rodziny i znajomych.

Absolwenci, którzy zadeklarują udział w uroczystości będą mogli w Płocku odebrać dyplomy i inne dokumenty związane z ukończeniem studiów. Warunkiem odebrania dyplomu w Płocku jest złożenie w terminie od 1 czerwca do 1 listopada 2018 r. w dziekanacie Wydziału lub sekretariacie Kolegium upoważnienia do odbioru dyplomu oraz zwrot legitymacji studenckiej (w przypadku ukończenia studiów magisterskich). 

Niezłożenie upoważnienia będzie oznaczało dla organizatorów to, że absolwent biorący udział w uroczystości sam odebrał dyplom w Warszawie. Absolwenci tegoroczni i z lat ubiegłych, którzy odbiorą dyplomy w Warszawie będą mogli dostarczyć dyplomy przed uroczystością (terminy zostaną podane w komunikacie). Wszystkie informacje związane z uroczystością (np. dotyczące terminów, dokumentów itp.) będą przekazywane poprzez komunikaty w Internecie (strona internetowa PW Filii w Płocku, Facebook).

W zależności od liczby absolwentów biorących udział w uroczystości potrwa ona ok. 1,5 do 2 godzin. Dokładny plan i harmonogram uroczystości oraz lista uczestników zostaną ogłoszone na początku listopada 2018 r.

Udział w uroczystości musi być potwierdzony dokonaniem od 1 września do dnia 19 października 2018 r. wpłaty w wysokości 45 zł.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja
ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock

Bank Pekao SA I Oddział w Płocku 

09 1240 3174 1111 0010 5590 9452 

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko, nr albumu oraz kierunek (TCH; B; IŚ; MiBM; E) i telefon kontaktowy. Brak wpłaty w podanym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w uroczystości.

Informacje dostępne:
• w dziekanatach WBMiP (pok. 213 i 215 GG; tel.: 24 367 21 54 i 24 367 21 52; e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl)
• w sekretariacie KNEiS (pok. 103 GG; tel.: 24 367 21 26; e-mail: knes@pw.edu.pl),
• w Biurze Karier (pok. 224 tel. 725 992 120 e-mail: bk.plock@pw.edu.pl).

Nie zmarnujcie tej wyjątkowej okazji otrzymania dyplomu ukończenia studiów z rąk Prorektora Politechniki Warszawskiej oraz uczczenia Waszego sukcesu w gronie koleżanek i kolegów ze studiów.

Related content