Uroczystość wręczenia dyplomów 2016

Uroczystość wręczenia dyplomów 2016

W piątek 25 listopada 2016 r. miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn oraz technologia chemiczna, a także Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych na kierunku ekonomia.

W tym roku w Filii, na wszystkich 5 kierunkach ukończyły studia i uzyskały dyplomy 523 osoby. W trakcie piątkowego wydarzenia, w sposób uroczysty dyplomy odebrało 170 osób, w tym 17 osób, które zakończyły studia z wynikiem celującym. Wyróżnionym absolwentom zostały wręczone nagrody Zarządu Grupy OPEUS oraz Zarządu Modular System za pracę zespołową pt. "Analiza rozwiązań konstrukcyjnych budynku modułowego dla młodych".

Uroczystość uświetnił krótki wykład prof. Renaty Walczak nt. 50-lecia Filii PW w Płocku.

Wręczenie Dyplomów było jedną z uroczystości w ramach obchodów 50-lecia Filii, nad którymi Patronat Honorowy objęli:

sponsorzy 50

ZDJĘCIA DO POBRANIA

2016-11-25 0900
uroczystosc wreczenia dyplomow (3)
uroczystosc wreczenia dyplomow (4)
uroczystosc wreczenia dyplomow (5)
uroczystosc wreczenia dyplomow (2)
uroczystosc wreczenia dyplomow (6)
uroczystosc wreczenia dyplomow (1)