Uroczystość Wręczenia Dyplomów 2018

Uroczystość Wręczenia Dyplomów 2018

Szanowni Absolwenci! Władze i Samorządy Studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, już po raz kolejny serdecznie zapraszają wszystkich absolwentów PW Filii w Płocku na Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów.

Uroczystość Wręczenia Dyplomów przez Pana Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godzinie 18:00, w Auli PW Filii w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 17.

W uroczystości mogą wziąć udział wszyscy tegoroczni absolwenci Filii oraz absolwenci z lat ubiegłych. Na uroczystość można zaprosić również członków rodziny i znajomych.

Udział w uroczystości musi być potwierdzony dokonaniem od 1 września do dnia 19 października 2018 r. wpłaty w wysokości 45 zł.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja
ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock
Bank Pekao SA I Oddział w Płocku 
09 1240 3174 1111 0010 5590 9452 

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko, nr albumu oraz kierunek (TCH; B; IŚ; MiBM; E) i telefon kontaktowy. Brak wpłaty w podanym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w uroczystości.

Więcej informacji UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW 2018

Link do WYDARZENIA