Uroczystość Wręczenia Dyplomów 2017 - relacja

Uroczystość Wręczenia Dyplomów 2017 - relacja

W piątek 24 listopada 2017 r. miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, na kierunkach: Budownictwo, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn oraz Technologia chemiczna, a także Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych na kierunku Ekonomia.

W tym roku w Filii, na wszystkich 5 kierunkach ukończyło studia i uzyskało dyplomy 541 osób. W trakcie piątkowego wydarzenia, w sposób uroczysty dyplomy odebrało 153 osoby, w tym 11 osób, które ukończyły studia z wynikiem celującym.

2017-11-24 - Politechnika 0085
2017-11-24 - Politechnika 0548
2017-11-24 - Politechnika 0605
2017-11-24 - Politechnika 0670