Uroczystość Wręczenia Dyplomów

Uroczystość Wręczenia Dyplomów

15 października upływa termin zapisów i wpłat na Uroczystość Wręczenia Dyplomów, która odbędzie się 25 listopada 2016 r. o godz. 18:00 w Auli GG.

Absolwenci, którzy zadeklarują udział w uroczystości będą mogli w Płocku odebrać dyplomy i inne dokumenty związane z ukończeniem studiów. Warunkiem odebrania dyplomu w Płocku jest złożenie w terminie od 1 czerwca do 1 listopada 2016 r. w dziekanacie Wydziału lub sekretariacie Kolegium upoważnienia do odbioru dyplomu oraz zwrot legitymacji studenckiej.

Niezłożenie upoważnienia będzie oznaczało dla organizatorów to, że absolwent biorący udział w uroczystości sam odebrał dyplom w Warszawie.

Absolwenci tegoroczni i z lat ubiegłych, którzy odbiorą dyplomy w Warszawie będą mogli dostarczyć dyplomy przed uroczystością (terminy zostaną podane w komunikacie). Wszystkie informacje związane z uroczystością (np. dotyczące terminów, dokumentów itp.) będą przekazywane poprzez komunikaty w Internecie (strona internetowa PW Filii w PłockuFacebook).

W zależności od liczby absolwentów biorących udział w uroczystości potrwa ona ok. 1,5 do 2 godzin. Dokładny plan i harmonogram uroczystości oraz lista uczestników zostaną ogłoszone na początku listopada 2016 r.

Udział w uroczystości musi być potwierdzony dokonaniem od 1 września do dnia 15 października 2016 r. wpłaty w wysokości 45 zł.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja
ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock

Bank Pekao SA I Oddział w Płocku 

09 1240 3174 1111 0010 5590 9452 

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko, nr albumu oraz kierunek (TCH; B; IŚ; MiBM; E) i telefon kontaktowy. Brak wpłaty w podanym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w uroczystości.

Listy wpłat publikowane są w wydarzeniu.

Informacje można uzyskać: 

  • w dziekanatach WBMiP (pok. 213 i 215 GG; tel.: 24 3672154 i 24 3672152; e-mail: dziekanatdz@pw.plock.pl i dziekanatza@pw.plock.pl)
  • w sekretariacie KNEiS (pok. 103 GG; tel.: 24 367 21 26; e-mail: knes@pw.plock.pl),
  • Biurze Karier (tel. 725 992 120 e-mail: biurokarier@pw.plock.pl).