Trwa rekrutacja do programu Legia Akademicka 2020/2021

Trwa rekrutacja do programu Legia Akademicka 2020/2021

Studenci uczelni wyższych mogą wziąć udział w naborze na moduł podstawowy i moduł podoficerski.

Legia Akademicka to program skierowany do wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. To miejsce zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, osób odważnych, chcących ukształtować swój charakter, wyrobić pewności siebie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

Udział w programie polega na odbyciu ochotniczego przeszkolenia wojskowego obejmującego część teoretyczną i praktyczną.

Aby wziąć udział w tegorocznej edycji, do 26 lutego 2021 r. należy przesłać na adres legiaakademicka@pw.edu.pl:

  1. skan wypełnionego i podpisanego wniosku o przystąpienie do programu (do pobrania tutaj),
  2. skan podpisanej klauzuli informacyjnej dla studentów (do pobrania tutaj).

Więcej informacji o rekrutacji do Legii Akademickiej można znaleźć w poświęconej jej zakładce.