Szkolenia i warsztaty dla studentów PW w Płocku

Szkolenia i warsztaty dla studentów PW w Płocku

Zapraszamy studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku do zapisywania się na warsztaty i szkolenia przygotowane przez:

  • Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe w Płocku,
  • Biuro Karier Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

• Bezpłatne szkolenia prowadzone przez MOIIB, odbywają się w Gmachu Mechaniki PW Filii w Płocku, przy ul. Jachowicza 2 w sali nr 76 (III piętro). Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Zapisy odbywają się za pomocą strony http://portaliusz.pw.plock.pl (zakładka Szkolenie MOIIB) lub poprzez wysłanie maila na adres biuro.karier@pw.plock.pl z imieniem, nazwiskiem i nr indeksu.

Najbliższe szkolenia:

  • Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
  • Współczesne metody wykrywania wad w konstrukcjach betonowych i żelbetowych obiektów budowlanych w praktyce

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

• W nadchodzącym semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 w PW Filii w Płocku organizowane są również przez Biuro Karier warsztaty dla studentów w ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

Tematyka warsztatów:

  • Umiejętność współpracy i komunikacji w zespole
  • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
  • Aktywne metody poszukiwania pracy oraz tworzenia efektywnych dokumentów aplikacyjnych
  • Rozmowa kwalifikacyjna
  • Zarządzanie projektami

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

W powyższych warsztatach mogą brać udział tylko aktualni studenci i doktoranci PW.