Szkolenia Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Szkolenia Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Zachęcamy studentów Budownictwa i Inżynierii środowiska do korzystania z oferty szkoleniowej MOIIB.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe w Płocku zaprasza studentów kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska na bezpłatne szkolenia, które odbywają się w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, przy ul. Jachowicza 2 w sali nr 76 (III piętro).

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Zapisy odbywają się za pomocą STRONY.

Więcej informacji udziela Biuro Karier.

Temat Termin
BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE – zasady i wytyczne projektowania w świetle prawa budowlanego oraz przepisów techniczno – budowlanych (WT2014) i standardów domków energooszczędnych (stan prawny 28 czerwca 2015 r.) 2015-10-27 10:00
Nowoczesna armatura zaporowa w sieciach gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych. 2015-11-05 10:00
Konsekwencje zmian Prawa zamówień publicznych pod kątem konieczności waloryzacji wynagrodzenia, obowiązku wszczęcia procedury wyjaśniającej w przypadku rażąco niskiej ceny, kryteriów wyboru ofert 2015-11-17 11:00
Prawo budowlane - nowelizacja 2015-11-23 11:00

Uwaga!

Informujemy, iż w ramach współpracy Izba umożliwia studentom dostęp do posiadanej biblioteki norm PKN, materiałów (w formie elektronicznej) z przeprowadzonych przez Izbę narad, warsztatów jak również możliwość dostępu do szkoleń e-learningowych.

Biuro Terenowe MOIIB Płock

Płock, ul. Jachowicza 2, pok. 67, III piętro
Tel. 693 933 034
e-mail: btplock@maz.piib.org.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

poniedziałki i czwartki 9:00 - 18:00
wtorki i środy 8:00 - 16:00
piątki 8:00 - 14:00