Spotkanie z przedstawicielami firmy BASF

Spotkanie z przedstawicielami firmy BASF

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków PW Filii w Płocku (Technologia chemiczna, Inżynieria środowiska, Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn oraz Ekonomia) na spotkanie z przedstawicielami firmy BASF, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00 w Auli.

Na spotkaniu będą poruszone tematy związane z pracą oraz programem stażowym w firmie BASF.