Spotkanie z firmą KAN-therm

Spotkanie z firmą KAN-therm

W dniu 16 marca 2022 r. studenci III i IV roku Inżynierii środowiska wzięli udział w spotkaniu oraz szkoleniu przeprowadzonym przez przedstawicieli firmy KAN-therm.

Studenci mieli okazję zapoznać się z profilem oraz zakresem działalności firmy. KAN-therm jest wiodącą na rynku polskim, ale również uznaną w Europie, firmą produkującą i dostarczającą nowoczesne rozwiązania i systemy instalacyjne przeznaczone do budowy wewnętrznych instalacji wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego oraz instalacji gaśniczych i technologicznych.

Firma KAN 16.03.2022_2

W ramach szkolenia studenci mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych (praktycznych), które pozwoliły na zapoznanie się z wybranymi systemami instalacyjnymi oraz metodami montażu przewodów. 

Firma KAN 16.03.2022_1

Spotkanie było okazją do poszerzenia wiedzy zdobytej na zajęciach oraz integracji studentów IŚ po dwóch latach pandemii, co zostało przyjęte przez uczestników z dużym uznaniem.

Firma KAN 16.03.2022_4

Organizatorkami spotkania były dr inż. Maria Mikołajczyk oraz dr inż. Hanna Bauman-Kaszubska.