Sesja szkoleniowo-informacyjna

Sesja szkoleniowo-informacyjna

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe w Płocku zaprasza studentów kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska na Sesję szkoleniowo-informacyjną poświęconą zagadnieniom wykorzystania zjawisk fotowoltaicznych w gospodarce energetycznej, ekonomice przedsiębiorstw i instytucji, ochronie środowiska oraz innowacji w obszarze rynku pracy.

  • Termin: 27 luty (czwartek), godz. 11:00 - 15:00
  • Liczba miejsc: 20
  • Zapisy przez => Formularz
  • Miejsce spotkania: Aula Politechniki Warszawskiej, Płock ul. Jachowicza 2

Program:

1. Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce: wiodące technologie, wpływa na gospodarkę, rynek energii i ochronę środowiska. 

Prowadzący: mgr inż. Grzegorz Wiśniewski - Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie – w latach 1997-2005 był dyrektorem Centrum Komisji Europejskiej ds. Odnawialnych Źródeł Energii dla Regionu Morza Bałtyckiego i przewodniczącym (2008-2009) Grupy Refleksyjnej Komisji Europejskiej ds. Zrównoważonej Energetyki. Specjalizuje się w energetyce odnawialnej oraz kształtowaniu rozwoju energetyki prosumenckiej. Jest współautorem „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej”, pierwszego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz tzw. „poprawki prosumenckiej” do ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Był przewodniczącym zespołu doradców ministra środowiska ds. energii (w latach 2002-2004), członkiem zespołów doradców ministra gospodarki ds. rozwiązań systemowych w energetyce (w latach 2014-2015) i ds. produkcji urządzeń dla odnawialnych źródeł energii (w latach 2012-2013). Od 2013 jest członkiem Komitetu Sterującego ds. Zaawansowanych Technologii Pozyskania Energii w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

2. Zastosowanie technologii fotowoltaicznych dla regionu gospodarki i prosumentów lokalnych.

Prowadzący: dr inż. Mariusz Sarniak - Politechnika Warszawska Filia w Płocku od 2005r. zainteresowania naukowe skierował na zagadnienia związane z budową i eksploatacją systemów fotowoltaicznych. W dorobku naukowym posiada ponad 50 publikacji w tym 3 pozycje książkowe z tego zakresu – najnowsza pozycja to monografia pt. „Systemy fotowoltaiczne” wydana przez Oficynę Wydawniczą PW. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z przedmiotu „Projektowanie systemów fotowoltaicznych” na studiach II stopnia o specjalności „Systemy mechaniczne i energetyczne”. Poza Uczelnią pełni również funkcję, akredytowanego przez PTI, egzaminatora w programie certyfikacji ECDL, członka komisji egzaminacyjnej powołanej przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie uprawnień zawodowych dla instalatorów systemów fotowoltaicznych oraz eksperta PW i SNB (Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki).

3. Wpływa rozwoju energetyki fotowoltaicznej na regionalny i lokalny rynek pracy.

Prowadzący: mgr inż. Mariusz Portalski - emerytowany pracownik Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Były organizator i kierownik Ośrodka Telewizji Dydaktycznej (1970-84). Organizator akcji edukacyjno-informacyjnych dla kandydatów na studia w latach 1981-2009. Autor licznych wystąpień i publikacji z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym zagadnienia: kapitału ludzkiego, organizacji szkolnictwa wyższego, korelacji pomiędzy kształceniem a rynkiem pracy.

Więcej informacji => TUTAJ

Link do wydarzenia => TUTAJ